Felanmälan Fjäråskupan

 • Innehavare

 • Dit bekräftelse skickas
 • Där ni kan nås dagtid
 • Produkt

 • Var produkten är köpt: namn, ort
 • När produkten är köpt. åååå-mm-dd
 • Beskriv felet så noggrant som möjligt
  • Inget fel kan konstateras.
  • Felaktigheten beror på felaktig installation, felaktig hantering, ovarsamhet eller bristande underhåll & rengöring.
  • Produkten använts till annat än vad den är till för.
  • Produkten tidigare reparerats av ej behörig personal och/eller med annat än originaldelar.
  • Produktens försäkring ej täcker enligt gällande försäkringsvillkor.
  • Ej garanti enligt gällande lagstiftning.