Felanmälan: Kommersiella produkter

 • Felanmälare/Reporter

 • Din e-adress dit bekräftelse skickas. / Your email address where confirmation is sent
 • Kostnadsställe, ordernummer etc.
 • Information om utrustning/ Information about equipment

 • Där utrustningen är placerad
 • Drickakyl, glassbox, kombiugn etc. Cooler, fridge, freezer etc.
  • No fault can be found.
  • The error due to improper installation, improper handling, negligence or lack of maintenance and cleaning.
  • The product is used for other than what it is for.
  • The product previously repaired by unauthorized personnel and / or non-original parts.
  • Product insurance will not cover under applicable insurance.
  • Not warranty by law.
  • Inget fel kan konstateras.
  • Felaktigheten beror på felaktig installation, felaktig hantering, ovarsamhet eller bristande underhåll & rengöring.
  • Produkten använts till annat än vad den är till för.
  • Produkten tidigare reparerats av ej behörig personal och/eller med annat än originaldelar.
  • Produktens försäkring ej täcker enligt gällande försäkringsvillkor.
  • Ej garanti enligt gällande lagstiftning.