Värmepumpar

 • Vi hjälper Er gärna med service på Er luft/luft värmepump under garantitiden om den är installerad av en ackrediterad installatör. Kontrollera dock först om er leverantör vill att felanmälan ska gå via deras callcenter för att garantin ska gälla.

  OBS!

  • Information märkt med * är nödvändig för att vi ska kunna behandla Era uppgifter.
  • Formuläret nedan kan inte användas för att beställa reservdelar. I detta ärende ber vi Er istället kontakta Ert lokala serviceföretag.
 • innehavarens för- och efternamn
 • till bostad
 • där ni kan nås dagtid
 • Om annan än ovan
 • dit bekräftelse skickas
 • spis, kylskåp, frysbox etc.
 • igångkörningsprotokoll obligatoriskt vid garantifel
 • var är produkten köpt: namn, ort
 • Företagsnamn, ort
 • Min. 4 siffror
  • Inget fel kan konstateras.
  • Felaktigheten beror på felaktig installation, felaktig hantering, ovarsamhet eller bristande underhåll & rengöring.
  • Produkten använts till annat än vad den är till för.
  • Produkten tidigare reparerats av ej behörig personal och/eller med annat än originaldelar.
  • Produkten ej är installerad av ett ackrediterat kylföretag.
  • Igångkörningsprotokoll eller kontrollrapport saknas.
  • Ej garanti enligt gällande lagstiftning.