Affärsidé

GarantGruppen ab tillämpar följande affärsidé:
Att genom våra lokala serviceföretags erfarenhet, kompetens och geografiska spridning kunna tillhandahålla snabb rikstäckande teknisk service samt installation. Affärsområdet bör vara koncentrerat till service av vitvaror, installation och service av värmepumpar storkök, kommersiell kyla och annan teknisk apparatur. Kundkretsen bör bestå av tillverkare, leverantörer, försäkringsbolag samt återförsäljare av vitvaror, värmepumpar, storkök och kommersiell kyla.

Vår hemsida är till för er skull! Har Ni önskemål eller tips om vad Ni vill hitta här så tveka inte att höra av er till vår webmaster. Skulle det vara så att Ni hittar några felaktigheter, brutna länkar eller dylikt på vår hemsida så är vi tacksamma om ni skickar ett litet brev om detta till vår webmaster.