Om GarantGruppen AB

GarantGruppen är den auktoriserade serviceorganisationen i Sverige för garantiservice på Era produkter.

Bra att veta
Provning och efterkontroll är viktig efter all service, därför provkör vi efter varje seviceåtgärd.

Serviceföretag ingående i GarantGruppen följer naturligtvis konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen vad gäller levererad service och reservdelar. Skulle tvist uppstå följer vi allmänna reklamationsnämndens beslut.

Inom GarantGruppen utbildar vi våra serviceverkstäder kontinuerligt så att de kan utföra sina uppdrag med säkerhet och god kvalité.

Hör av Er till Ert lokala serviceföretag i GarantGruppen – Bra service och underhåll ger Er maskinpark längre livslängd!